O internetu

V současné době se naše společnost zaměřuje především na výstavbu mikrovlnných spojů pracujících v pásmech 2.4, 5.8 a 10 Ghz.

Není nutné žádat o přidělení frekvencí pro mikrovlnná pojítka, neboť komunikace probíhá ve volných kmitočtových pásmech. Legislativní stránka a podmínky, za nichž je možno zařízení provozovat řeší Generální povolení ČTÚ 01/94 s možností provozování kdekoliv na území ČR, a to bez evidence a bez jakýchkoliv poplatků.

Co vlastně všechno potřebujete?
Pro připojení k Internetu přes bezdrátový spoj je zapotřebí těchto tří věcí:

  • Komunikační anténa
  • Bezdrátové zařízení
  • Účet pomocí kterého se k nám připojíte

Jak to všechno funguje?
Bezdrátové připojení k Internetu je realizováno prostřednictvím zařízení pracujících na principu Point to Multi point. Metropolitní síť tvoří soustava základnových vysílačů a na ně se připojují uživatelé v jejich dosahu. Vaše spojení je tak trvalé a Vy můžete surfovat, odesílat, či přijímat poštu, telefonovat, přenášet data (fotografie, muzika, filmy) kdykoli se rozhodnete. Neomezuje Vás ani doba jak dlouho jste připojeni, ani kolik dat přenesete.

Vysílače jsou pak propojeny páteřní sítí, která je realizována full duplexním kanálem (obousměrná komunikace k zákazníkovi a od něj v reálném čase), což je základní požadavek pro kvalitní přenos dat do sítě SLOANE PARK, která je dnes považována za naprostou jedničku v oboru přenosu a správy datových toků. K optické síti SLOANE PARKu jsou páteře připojeny zásadně technologií 10GHz od firmy microvawaves s.r.o. www.svm.cz, která se dlouhodobě zabývá vývojem a nasazením velkokapacitních bezdrátových technologií pro přenos dat, TV signálu a rozhlasové přenosy. Místní síť je pak realizována podle skutečných potřeb zákazníků s ohledem na jejich požadavky a reálné možnosti.

Privatnet poskytuje internet svým koncovým zákazníkům pomocí následujících datových rozhraní.

Další informace

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Pro řešení spotřebitelských sporů v oblasti elektronických komunikací v rozsahu právní působnosti stanovené zákonem č. 127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je uživatel oprávněn obrátit se na Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 219, 190 00 Praha 9. Řízení se zahajuje na návrh spotřebitele. Více informací je dostupných na internetové adrese Českého telekomunikačního úřadu https://www.ctu.cz.